Verwerping 3 Verwerping van de dwaling: Wedergeboren mensen kunnen afvallen van de zaligheid en verloren gaan

Die leren: dat de ware gelovigen en wedergeborenen
niet alleen helemaal en voorgoed kunnen afvallen van het rechtvaardigend geloof
en van de genade en de zaligheid,
maar dat dit ook in de praktijk vaak gebeurt
en zij dan voor eeuwig verloren gaan.
Deze opvatting maakt de genade, de rechtvaardiging
en de wedergeboorte en de blijvende bewaring door Christus krachteloos.

Dit is in strijd met wat de apostel Paulus uitdrukkelijk zegt:
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is,
toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij,
nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed,

door Hem behouden worden van de toorn (Rom. 5:8-9);
en met de apostel Johannes: Ieder die uit God geboren is,
doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem;
en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is (1 Joh. 3:9);
en ook met de woorden van Jezus Christus:
En Ik geef hun eeuwig leven;
en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid
en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft,
is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken (Joh. 10:28-29).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren