Verwerping 3Verwerping van de dwaling: Wedergeboren mensen kunnen afvallen van de zaligheid en verloren gaan

"Mensen die een nieuw leven ontvangen hebben, kinderen van God, kunnen hun geloof — en uiteindelijk het eeuwige leven — geheel en al kwijt raken. Vaak gebeurt dit ook: ze gaan naar de hel."

Deze opvatting laat niets over van het geschenk dat we van God gekregen hebben: een nieuw leven, waarin de verhouding met Hem hersteld is. Ook blijft er niets over van het feit dat Christus voor ons zorgt. Het gaat in tegen de woorden van Paulus, Johannes en Jezus Christus: "Maar God bewijst ons juist zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is op een moment waarop wij nog niets goeds deden en diep bij God in de schuld stonden. Nu onze schuld is kwijtgescholden als gevolg van Christus’ dood, zullen wij des te zekerder door Hem veiliggesteld worden voor Gods straf" (Rom. 5:8,9);
"Wie van God een nieuw leven heeft gekregen, heeft geen verkeerde levensstijl, want de Zoon van God woont in hem en die kan geen verkeerde dingen doen. Hij is immers uit God voortgekomen" (1 Joh. 3:9);
"Ik geef hun het eeuwige leven; ze zullen nooit en te nimmer naar de hel gaan. Niemand kan ze onder mijn hoede wegroven. Tegen de macht, die God Mij gegeven heeft, kan niemand op en niemand kan ze onder zijn hoede wegroven" (Joh. 10:28,29).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren