Verwerping 4Verwerping van de dwaling: Ware gelovigen kunnen de zonde tegen de Heilige Geest begaan

"Kinderen van God kunnen misstappen doen (begaan tegen de Heilige Geest) die onvergeeflijk zijn."

In zijn eerste brief spreekt Johannes over mensen die zulke misstappen begaan en verbiedt hij voor hen te bidden (5:16, 17). Maar in vers 18 voegt hij daaraan toe: "Wij weten dat een kind van God geen verkeerde dingen doet (die onvergeeflijk zijn (vert.)), maar de Zoon van God beschermt hem en de duivel heeft geen vat op hem."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren