Verwerping 4 Verwerping van de dwaling: Ware gelovigen kunnen de zonde tegen de Heilige Geest begaan

Die leren: dat de ware gelovigen en wedergeborenen
de zonde tot de dood of de zonde tegen de Heilige Geest kunnen begaan.

Dit is in strijd met het feit dat de apostel in 1 Johannes 5:16 en 17
eerst gesproken heeft over degenen die tot de dood zondigen
en verbiedt om voor hen te bidden, maar er dan meteen in vers 18 op laat volgen:
Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt;
maar wie uit God geboren is,
bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem (1 Joh. 5:18).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren