Verwerping 5Verwerping van de dwaling: Alleen door een bijzondere openbaring kun weten dat je volhardt in het geloof

"Je kunt er niet zeker van zijn of je zult blijven geloven dan door een of andere ingeving."

Door deze leer wordt het enige houvast van de gelovigen weggenomen en de twijfels die de roomskatholieke leer met zich meebrengt, komen er weer voor in de plaats. Maar de Bijbel zegt dat deze zekerheid niet voortkomt uit een of andere ingeving, maar uit het geloof en alles wat daaruit voortvloeit en uit Gods beloftes, die Hij zeker houdt. Paulus schrijft: "Niets en niemand zal ons scheiden van de liefde van God, die gestalte heeft gekregen in Jezus Christus, onze Heer" (Rom. 8:39);
en Johannes: "Wie Gods geboden in acht neemt, leeft in Hem, en God in hem. En dat Hij in ons blijft, weten we door het werk van de Geest, die Hij ons gegeven heeft" (1 Joh. 3:24).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren