Verwerping 6Verwerping van de dwaling: Geloofszekerheid maakt je gemakzuchtig en minder toegewijd

"De leer dat de gelovigen er zeker van zijn dat ze kinderen van God blijven, is in wezen een misleidende geruststelling. Ze brengt mensen ertoe niet meer te leven volgens Gods geboden en maakt dat ze de godsdienstige gebruiken, het bidden en de andere aspecten van het geloofsleven verwaarlozen. In plaats van je door deze leer gerust te laten stellen, is het beter om de waarheid ervan maar in twijfel te trekken."

Zij die dit geloven, laten zien dat ze de kracht van Gods vergevingsgezindheid en het werk van de Heilige Geest in ons niet kennen. Ze spreken daarmee de Bijbel tegen, waarin staat: "Geliefden, nu zijn we al kinderen van God, en Christus is nog niet eens teruggekomen. Wat we straks zullen zijn weten we ook: als Jezus weer terug is gekomen, zullen we net zo zijn als Hij. We zullen Hem dan immers zien zoals Hij is. Iedereen die hiernaar uitziet in vertrouwen op Hem, moet zich verre houden van het verkeerde, net als Christus dat gedaan heeft" (1 Joh. 3:2,3).
Bovendien spreekt er wel een andere taal uit de voorbeelden die de Bijbel geeft van het leven van gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament. Deze kinderen van God waren er zeker van dat ze zouden blijven geloven en eeuwig leven. Toch bleven ze trouw bidden en volgens Gods geboden leven.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren