Verwerping 7Verwerping van de dwaling: Het tijdgeloof en het ware geloof verschillen alleen in de lengte

"Het geloof van mensen die maar tijdelijk geloven, verschilt slechts in duur van het geloof dat tot het eeuwige leven leidt."

Christus laat echter zien dat het verschil veel ingrijpender is. Hij vergelijkt mensen die voor een tijdje geloven met een rotsachtige bodem waarop zaad terechtkomt. Ook zijn ze als zaad dat geen wortel schiet en zonder vrucht blijft. Maar de mensen die oprecht geloven, vergelijkt Hij met vruchtbare aarde. Ook zijn ze als zaad dat diep wortel schiet en vrucht draagt, zij het in verschillende mate (zie Mat. 13:20 vv. en Luc. 8:13 vv.).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. MattheĆ¼s 13:20

Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. Lukas 8:13

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren