Verwerping 8 Verwerping van de dwaling: Je kunt als gelovige meerdere malen wederom geboren worden

Die leren: dat het niet ongerijmd is om te zeggen dat de mens,
als hij zijn eerste wedergeboorte verloren heeft,
weer opnieuw, ja herhaaldelijk wedergeboren wordt.

Zij ontkennen met deze leer dat het zaad van God (Zijn Woord),
waardoor wij wedergeboren worden, onvergankelijk is.
Dit is in strijd met het getuigenis van de apostel Petrus, die zegt:
U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad (1 Petr. 1:23).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren