Verwerping 9Verwerping van de dwaling: Christus heeft nergens gebeden dat gelovigen zouden volharden

"Christus heeft nergens gebeden dat de gelovige zonder mankeren bij het geloof zou mogen blijven."

Dit is in tegenspraak met de volgende woorden van Christus: "(…) Maar Ik heb gebeden dat je je geloof niet kwijtraakt" (Luc. 22:32).
En Johannes zegt dat Christus niet alleen voor de apostelen, maar ook voor allen die door hun boodschap tot het geloof zouden komen, gebeden heeft: "(…) Heilige Vader, bescherm hen met al uw macht. (…) Ik vraag niet dat U ze uit de wereld weghaalt, maar dat U hen beschermt tegen de duivel" (Joh. 17:11,15; vergelijk ook vers 20).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren