Verwerping 9 Verwerping van de dwaling: Christus heeft nergens gebeden dat gelovigen zouden volharden

Die leren: dat Christus nergens gebeden heeft
dat de gelovigen onfeilbaar in het geloof zouden volharden.

Zij spreken daarmee Christus Zelf tegen, die tegen Petrus zegt:
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt (Luk. 22:32).
En ook de evangelist Johannes,
die getuigt dat Christus niet alleen voor de apostelen gebeden heeft,
maar ook voor allen die door hun Woord zouden geloven:
Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw naam;
en: Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt,
maar dat U hen bewaart voor de boze (Joh. 17:11, 15, 20).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.
hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren