Paragraaf 16God vernietigt de menselijke eigenschappen niet, maar buigt die liefdevol om

Ook al zijn alle mensen ten gevolge van Adams ongehoorzaamheid door en door slecht geworden, toch zijn ze echt mens gebleven met een eigen verstand en wil. Als God ervoor zorgt dat mensen opnieuw geboren worden, ondergaan ze dat dan ook niet als willoze werktuigen. Hij schakelt de mens er niet bij uit en dwingt hen ook niet tegen wil en dank. Nee, God maakt dat ze zich bekeren en zich volledig op Hem richten. Dan begint de gehoorzaamheid aan God de overhand te krijgen over het verzet tegen Hem. En de gehoorzaamheid aan God brengt echte vrijheid met zich mee: willen wat God wil. Wanneer God niet zou ingrijpen, zou de mens de hoop wel op kunnen geven om op eigen kracht uit de ellende te komen waar hij zichzelf in heeft gestort.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Romeinen 8:2

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. Efeze 2:1

b

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalmen 51:12

Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren