Paragraaf 6 God maakt mensen zalig door de Heilige Geest en het evangelie

Wat het licht van de natuur en de Wet niet kunnen doen,
dat doet God door de kracht van de Heilige Geest
en door het Woord of de bediening van de verzoening.
Dat is het Evangelie van de Messias, a
waardoor het God behaagd heeft hen die geloven
– zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament – zalig te maken. b

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Als middel om zalig te worden heeft God bevel gegeven om het evangelie te verkondigen (Mark. 16:15). Het evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid (Rom. 1:16). Het is het middel waardoor het geestelijk leven begint en waardoor de Heilige Geest werkt (zie ook art. 17). Wanneer God ons laat roepen door het evangelie, dan presenteert Hij ons niet alleen het bloed van Jezus Christus tot vergeving van zonden, maar Hij presenteert ons ook de Heilige Geest, die ons hart vernieuwt en het geloof en de bekering ontsteekt door de wedergeboorte. Evangelieprediking is daarom bedoeld voor ‘geestelijk doden’, ook al zijn die nog niet opnieuw geboren, maar onbekeerd en dood in de zonden. De woorden van het evangelie en de het onzichtbare werk van de Heilige Geest daarachter, overwinnen de weerstand en onmogelijkheden.

Bewijsteksten

a

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 2 Korinthe 5:18-19

b

Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. 1 Korinthe 1:21

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren