Paragraaf 11Door twijfel of verzoeking kan de zekerheid soms afwezig zijn

Nu zegt de Bijbel met zoveel woorden dat de gelovigen te kampen hebben met twijfels. Ze ervaren namelijk niet altijd dat hun geloof sterk genoeg is om grote verleidingen te weerstaan. Maar dan geeft God uitkomst. De verleiding om slecht te handelen laat Hij niet zo sterk worden dat ze er geen weerstand meer aan kunnen bieden (vergelijk 1 Kor. 10:13). En van de Heilige Geest krijgen ze weer de zekerheid dat ze blijven geloven.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. 2 Korinthe 1:3

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10:13

Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. 2 TimotheĆ¼s 4:17-18

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren