Paragraaf 6Het besluit van verkiezing en verwerping

Dat geloof geeft God niet aan iedereen. Sommige mensen krijgen het wel, anderen niet: Gods besluit daarover stond en staat voor altijd vast. In Hand. 15:18 staat dat Gods daden Hem altijd al bekend waren; en in Ef. 1:11, dat God alles zo doet als Hij dat wil en zoals Hij daarom heeft besloten.
Volgens dat besluit breekt Hij de weerstand om te geloven bij hen die Hij daarvoor uitgekozen heeft — hoewel die weerstand niet gering is. De anderen heeft Hij niet uitgekozen. Hen laat God zoals ze zijn: slecht en weerbarstig. Dat berust op een rechtvaardig oordeel van Hem.
Nu, vooral hier zien we die diep ingrijpende tweedeling die er bestaat tussen de mensen, hoewel ze zich allemaal in dezelfde uitzichtsloze toestand bevonden. Het is een onderscheid dat zowel van vergevingsgezindheid als van rechtvaardigheid getuigt.
Wij kennen dit besluit van God om sommigen als kind aan te nemen en anderen af te wijzen uit de Bijbel. Slechte en onstandvastige mensen, die de inhoud van dit besluit gaan verdraaien, halen zich daarmee hun eigen ondergang op de hals. Maar de mensen, die God aan zich wijdt en die Hem dienen, hebben er een onwrikbaar houvast aan.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Handelingen 13:48

Voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. 1 Petrus 2:8

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Barmhartigheid)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren